Ministerija kėsinasi į Verslo informacijos centro savarankiškumą

Ministerija kėsinasi į Verslo informacijos centro savarankiškumą (0)

2009-06-10

Saulėlydžio komisijos siūlymas naikinti iš valstybės biudžeto finansuojamas viešąsias įstaigas kelia grėsmę Verslo informacijos centrų likimui. Nors kol kas šie centrai dar nenaikinami, Ūkio ministerijos vadovai jau planuoja būsimas reformas.

Jurbarko verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė sakė, kad atšiaurūs permainų vėjai iš Ūkio ministerijos papučia kaskart, kai tik Lietuvoje pasikeičia politinė persvara. Prieš keletą metų, kai Ūkio ministru buvo tapęs Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas, Verslo informacijos centrų dalininkais veržėsi tapti Lietuvos darbdavių konfederacija - atsisakiusiems juos priimti buvo grasinama nutraukti finansavimą.
Dabartiniai Ūkio ministerijos strategai užsimojo vienus Verslo informacijos centrus panaikinti dėl to, kad blogai dirba, kitiems - atimti juridinį savarankiškumą ir sujungti į eksportui skatinti kuriamą instituciją „Enterprise Lithuania", kurios uždavinys, kaip sakė vienoje televizijos laidoje ūkio ministras Dainius Kreivys, „rūpintis lietuviškomis įmonėmis nuo inkubatoriaus iki rizikos kapitalo suteikimo bei eksporto rėmimo, padedant įmonei susirasti partnerius tikslinėse rinkose".
Tokiais Ūkio ministerijos planais pasipiktino savivaldybių atstovai, manantys, kad sunkmečiu valstybė turėtų būti suinteresuota ne naikinti Verslo informacijos centrus, o skatinti verslumą nemokamomis paslaugomis. Kasmet 49 Verslo informacijos centrų veiklai Ūkio ministerija skirdavo 4,5 mln. Lt. Šiemet viešųjų paslaugų verslui finansavimas sumažintas iki 2 mln. Lt.
Aštuonios viešosios įstaigos jau gavo Ūkio ministerijos pranešimą, kad finansavimas nutraukiamas. Tačiau ir tos, kurioms ministerija leidžia dirbti toliau, gyvena bado dieta.
Jurbarko verslo informacijos centras per metus iš Ūkio ministerijos gaudavo 90 tūkst. Lt, antrasis dalininkas - savivaldybė kasmet centrui skiria po 45 tūkst. Lt. Per pirmąjį šių metų pusmetį Ūkio ministerija centrui pervedė 35 tūkst. Lt.
„Jokių žinių, ar šiemet dar gausime pinigų, neturime. Nerimą kelia tai, kad pateikę darbo planą metams, buvome paraginti perdaryti jį pirmajam pusmečiui, o apie antrąjį pusmetį kol kas dar niekas nekalba", - tikino G. Mačiulaitienė.
Pasak Jurbarko verslo informacijos centro direktorės, dirbti be ministerijos finansavimo būtų nelengva - verslininkai susidarė nuomonę, kad VIC paslaugos yra nemokamos arba tik iš dalies apmokamos, todėl į mokamus seminarus sukviesti auditoriją yra labai sunku.
Jau devynerius metus visos verslininkams arba ketinantiems imtis verslo konsultacijos buvo teikiamos nemokamai. Ketinantys pradėti verslą, galėdavo užeiti ir drauge su centro darbuotojom gryninti verslo idėją ir galimybes. Pradėjus įgyvendinti projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 programos priemonės" centro darbuotojai kasdien sulaukia klausimų apie verslo steigimo ir vystymo galimybes kaime. Jei nebus užtikrintas finansavimas, nemokamų paslaugų teks atsisakyti.
Iš Ūkio ministerijos ir savivaldybės skiriamo finansavimo Verslo informacijos centre yra išlaikomi trys etatai - direktorės, finansininko ir vadybininko. Antroji vadybininkė ir valytoja, pasak G. Mačiulaitienės, išlaikomos iš centro uždirbtų lėšų.
„Iš valstybės gaunamų lėšų mums neužtenka net darbo užmokesčiui, todėl neteisūs tie verslininkai, kurie tikina, kad gyvename iš jų mokesčių", - sakė G. Mačiulaitienė. 2005 metais Jurbarko verslo informacijos centras uždirbo 97 tūkst. Lt, pernai - net 167 tūkst. Lt. Daugiausia lėšų gaunama parduodant poilsio keliones bei nuomojant biurus ir konferencijų salę. Mokami seminarai pernai centro pajamas papildė 10 tūkst. Lt.
Pasak G. Mačiulaitienės, Jurbarko verslo informacijos centro ministerija neplanuoja naikinti, tačiau ir centralizacija nebūtų pati geriausia išeitis. Netekęs savarankiškumo, centras negalėtų teikti projektų ir gauti finansavimo jiems įgyvendinti, o tai reiškia, kad kartu su savarankiškumu netektų ir pajamų. Vien pernai Jurbarko verslo informacijos centras įgyvendino tris projektus - Jurbarko rajono įmonių produktyvumo konkurencingumo skatinimas organizuojant tarptautinį renginį „ Jurbarko verslo dienos 2008", partnerio teisėmis dalyvaudamas projekte „Šešupės euroregiono verslo skatinimo sistema" parengė leidinį apie investicines galimybes Šešupės euroregione, taip pat įgyvendino, tęsia ir dar ateinančiais metais tęs projektą „Žemės ir miškų ūkyje dirbančių Jurbarko rajono gyventojų mokymas bei švietimas". Centras teikė viešinimo paslaugą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamame projekte „Tauragės apskrities savivaldybių gyventojų švietimas atliekų tvarkymo klausimais".
2004-2008 metais Jurbarko verslo informacijos centro darbuotojos parengė 13 projektų, iš jų tik trys negavo finansavimo. Bendra įgyvendintų projektų suma - kone 2 mln. Lt, į rajoną pritraukta 1,6 mln. Lt investicijų. Įgyvendinant projektus, centre įkurti biurai pradedantiesiems verslą, įrengta konferencijų salė.
„Saulėlydžio komisija, kalbėdama apie viešųjų įstaigų naikinimą, eina pačiu paprasčiausiu ir patogiausiu keliu - sunaikins daug mažų, tik simboliškai finansuojamų viešųjų įstaigų, o kelias didžiąsias, gaunančias dešimtis milijonų litų, paliks gyvuoti mūsų sąskaita. Tokiam ministerijos sprendimui priešinasi ne tik Lietuvos verslo centrų asociacija, bet ir Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo taryba bei kitos asocijuotos struktūros", - tikino G. Mačiulaitienė.
Jurbarko rajono meras Ričardas Juška dalyvavo Ūkio ministerijos surengtame Verslo informacijos centrų dalininkų pasitarime, tačiau rimtų argumentų, kodėl reikėtų naikinti centrus ar atimti iš jų savarankiškumą, teigia neišgirdęs.
Pasak mero, jam nebuvo atsakyta ir į klausimą, kaip Ūkio ministerija rengiasi juridiškai išspręsti dalininkų klausimą.
„Kai yra du dalininkai ir jų nuomonės nesutampa, sprendimas nepriimamas. Nesuprantu, kokiu būdu jie atsisakys centro dalininko pareigų, bet jei ir atsisakys, centro likimą spręs ne ministerija, o savivaldybės taryba. Nežinau, ar kuris nors iš tarybos narių drįstų pasakyti, kad šis centras nereikalingas. Aš taip pasakyti negalėčiau", - tikino R. Juška.
Jurbarko rajono meras patvirtino, kad savivaldybė dar nėra gavusi Ūkio ministerijos pasiūlymų dėl Verslo informacijos centro likimo.

Daiva BARTKIENĖ« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook